Yes2Chess

Regler

 1. Yes2Chess består av en tävling för klass 5, en för klass 6 och en för klass 7.
 2. Yes2Chess är endast öppen för skolklubbar.
 3. Yes2Chess avgörs på internet. Matcherna spelas på yes2chess.se.
 4. Endast barn som går i femte, sjätte respektive sjunde klass får delta.
 5. Fem barn spelar i varje match. Eftersom sjukdomar och annan frånvaro kan inträffa rekommenderar vi minst sju barn i laget.
 6. Varje skolklubb får delta med ett lag.
 7. Finns det flera skolklubbar på samma skola får de delta med varsitt lag.
 8. En spelare kan aldrig representera två olika klubbar.
 9. Anmälan till Yes2Chess senast den 15/11 2019. Alla handlingar ska vara insända senast den 15/12 2019.
 10. Ett lag måste bestå av minst en tjej och minst en kille vid varje match. Om ett lag spelar med barn av endast ett kön förlorar laget matchen.
 11. Matcherna spelas i första hand på skoltid, men kan spelas utanför skoltid efter överenskommelse.
 12. Tidpunkt för matcher fastställs genom överenskommelse mellan lagens lagledare och ska vara spelade senast uppsatt stoppdatum.
 13. Lagledaren ska vara anställd vid skolan.
 14. Betänketiden är 10 minuter för varje spelare. Dessutom får spelarna ytterligare 5 sekunder för varje drag de gör. En match tar normalt maximalt 30 minuter.
 15. Om en dator går sönder under ett parti kan partiet fortsätta på samma internetadress på en annan dator.
 16. Varje spelare i laget spelar mot en spelare i motståndarlaget och partierna spelas samtidigt. Laget som vinner flest partier vinner matchen.
 17. Vinnaren av ett parti får 3 poäng och förloraren får 1 poäng. Vid remi får spelarna 2 poäng vardera.
 18. Om en utslagningsmatch slutar oavgjord, avgörs matchen med särskiljning. I första hand stryks resultatet på bord 5, om det partiet blev remi stryks resultatet på bord 4, osv. Om samtliga partier i en match slutar remi avgörs matchen genom lottning. Detta sker automatiskt av dataprogrammet.
 19. Partierna spelas individuellt, vilket innebär att det under partiet inte är tillåtet för en spelare att ta hjälp av någon annan.
 20. Lottning sker snarast efter att stoppdatum passerats. Vid lottning undviker vi att mer än en klubb från samma skola deltar i finalen.
 21. Spelet pågår under vårterminen 2020.
 22. Spelprogram: 
  Yes2Chess 5an

  v 2-8 gruppspel (gruppsegrarna och tvåorna samt de bästa treorna går vidare till utslagningsmatcherna)
  v 9-11 utslagningsmatcher (128 lag)
  v 12-14 utslagningsmatcher (64 lag)
  v 15-18 utslagningsmatcher (32 lag)
  v 19-20 utslagningsmatcher (16 lag)
  v 21-22 utslagningsmatcher (8 lag)
  FINAL  förmiddag torsdag 4/6 (4 lag)
  Yes2Chess 6an
  v 2-8 gruppspel (gruppsegrarna och tvåorna samt de bästa treorna går vidare till utslagningsmatcherna)
  v 9-11 utslagningsmatcher (64 lag)
  v 12-14 utslagningsmatcher (32 lag)
  v 15-17 utslagningsmatcher (16 lag)
  v 18-19 utslagningsmatcher (8 lag)
  FINAL  förmiddag torsdag 14/5 (4 lag)
  Yes2Chess 7an
  v 2-8 gruppspel (gruppsegrarna och tvåorna går vidare till utslagningsmatcherna)
  v 9-12 utslagningsmatcher (16 lag)
  v 13-16 utslagningsmatcher (8 lag)
  FINAL  förmiddag torsdag 23/4 (4 lag)
 23. Den totala prissumman är 105.000 kr och Prissumman för respektive tävling fördelas så här:
  1:a plats 15.000 kr
  2:a plats 10.000 kr
  3:e plats 5.000 kr
  4:e plats 5.000 kr

pojke_spelar_schack_internet